Bình Cộng Sản Đại Cáo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bình Cộng Sản Đại Cáo

Phỏng theo bản dịch của Ngô Tất Tố

Thay Trời hành hóa, dân tộc Việt Nam chiếu rằng,

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
Như nước Việt Nam vĩ đại ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.

Cho nên:

Hồ Cẩm Đào tham công nên thất bại;
Ôn Gia Bảo chí lớn phải vong thân;
Cửa Hàm Tử bắt sống Tập Cận Bình
Sông Bạch Đằng giết tươi Bạc Hy Lai
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.

Vưà rồi:

Nhân họ Hồ Chí Minh chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng đảng viên Đảng Cộng Sản thưà cơ gây loạn
Bọn gian tà Bộ Chính Trị còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối Trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc đánh cá,
Ngán thay cá mập thuồng luồng và bọn giặc Tàu độc ác.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, bị đày lên vùng kinh tế mới,
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
Nhũng nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng đảng viên há miệng, con đại gia tư bản đỏ nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà cho đảng viên cao cấp, mai cướp đất ruộng của người dân,
Chân tay nào phục dịch cho vừa ?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Núi Nam không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Biển Đông không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;

Ta đây:

Vì nền Dân Chủ dấy nghĩa
Giữa lòng địch nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc nước thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt vì:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu nước,
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Cỗ xe cầu hiền,
Thường chăm chắm còn dành phía tả.

Thế mà:

Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Khi Đà Nẵng lương hết mấy tuần,
Lúc Ninh Bình quân không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà,
Dựng cần trúc ngọn cờ tự do dân chủ phấp phới
Quân dân một lòng huynh đệ,
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.

Trọn hay:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạọ
Trận Cao Nguyên sấm vang chớp giật,
Miền Cửu Long trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng quân ta càng mạnh.
Phú Trọng, Tấn Sang nghe hơi mà mất vía,
Sinh Hùng, Hồng Anh, nín thở cầu Trung Quốc để thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, Sài Gòn quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, Hà Nội đất cũ thu về.
Sông Hương máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm
Hải Phòng thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc: Huy Rứa đã phải bêu đầu
Mọt gian kẻ thù: Quang Nghị cũng đành bỏ mạng.
Thị Phóng gỡ thế nguy,
Mà đám lửa cháy lại càng cháy
Văn Dụ cứu trận đánh
Mà dân tộc ta hăng lại càng hăng.
Bó tay để đợi bại vong,
Giặc bán nước đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà bọn sâu mọt chịu khuất,
Ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn
Nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính
Lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người,
Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc,
Để cười cho tất cả thế gian.

Bởi thế:

Thằng nhãi con Tấn Dũng động binh không ngừng
Đồ nhút nhát Đức Mạnh, Minh Triết đem dầu chữa cháy
Nhâm Thìn tháng chín,
La Thăng đem binh từ Vũng Tàu kéo lại
Năm ấy tháng mười,
Đỗ Mười chia đường từ Bắc Ninh tiến sang.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm,
Chặt mũi tiên phong
Sau lại sai tướng chẹn đường
Tuyệt nguồn lương thực
Ngày mười tháng tám, trận Hà Nội, Tấn Sang thất thế
Ngày hai mươi, trận Bắc Giang, Tấn Dũng cụt đầu
Ngày hăm lăm, đại ca Phú Trọng đại bại tử vong
Ngày hăm tám, tiểu đệ Xuân Phúc cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Quang Thanh lê gối dâng tờ tạ tội,
Tư bản đỏ Trương Vĩnh Trọng trói tay để tự xin hàng.
Cao Bằng, Lạng Sơn, thây chất đầy đường
Bạch Đằng, Hồng Hà, máu trôi đỏ nước
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
Bị ta chặn ở Ải Nam Quan,
Quân Cộng Sản Tàu nghi ngờ, khiếp vía mà vỡ mật
Nghe Đảng Cộng Sản Việt Nam đại bại,
Quân Cộng Sản Trung Quốc xéo lên nhau, chạy để thoát thân.
Thác Bản Giốc, máu chảy thành sông,
Nước sông nghẹn ngào tiếng khóc
Thành Cao Bằng, thây chất thành núi,
Cỏ nội đầm đìa máu đen.
Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,
Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù,
Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần vũ chẳng giết hại,
Thể lòng Trời ta mở đường hiếu sinh
Chu Cường, Cận Bình, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Xuân Hoa, Chính Tài, phát cho vài nghìn xe máy Trung Quốc,
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền dân chủ thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ Trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.

tân Nguyễn Trãi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s